Kategorie

Refloactive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw


Tytuł projektu: Wejście z nowym produktem firmy Refloactive na rynek francuski, holenderski, rosyjski i ukraiński


Celem projektu jest wzmocnienie potencjału eksportowego firmy Refloactive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Dofinansowanie projektu z UE: 768 160,00 zł.

odblaski24

Refloactive - reflectors for everyone

Are you looking for professional and cheap reflectors? Refloactive is a company with many years of experience, producing gadgets and reflective articles. Choose our products, we can put on any print on any of them.
Reflective gadgets with print are the best form of promotion for your company.

Give your clients safety
Professional service and consultancy, fast deadlines, high product quality and affordable prices - Refloactive reflectors are unmatched! We invite you to familiarize yourself with our offer and to contact us by phone or email.

Be visible - be safe

Reflective vests for children and adults, LED pendants, reflective stickers, reflective scarves - choose the right products and ensure safety for yourself and your relatives. Choosing Refloactive reflective gadgets you have a guarantee of excellent quality and express delivery. Contact our sales department, present your needs and collectively choose the best reflective products.
We also offerreflectors with print, which will support promotional activities of any company, school, kindergarten or organization. Such personalized reflective gadgets will make your message very visible and stand out in the environment. Take advantage of our offer today and become noticeable and recognizable!
facebook odblaski24
Julia Dolatowska
julia.dolatowska@odblaski24.com.pl
mobile 504 828 179

Karolina Weyer
karolina.weyer@odblaski24.com.pl
mobile 504 828 179

zamówienia
#ST(konkurencja)