Kategorie
Oferta

Ważne informacje

Oświadczenie

W związku z coraz częściej zgłaszanymi nam przez Klientów przypadkami pomyłek wynikających z prób „upodobnienia” się do naszej firmy innego podmiotu o nazwie PPHU Kamdo Kamila Szymańska jesteśmy zmuszeni niniejszym poinformować Państwa, iż Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w sprawie z powództwa Anety Niciak PHU KANDO Plus przeciwko Kamili Szymańskiej PPHU Kamdo o zaniechanie i zakazanie podejmowania czynów nieuczciwej konkurencji, sygn. akt VIII GC 274/15 udzielił postanowieniem z dnia 21 października 2015 r. uprawnionej Anecie Niciak zabezpieczenia, poprzez nakazanie usunięcia i zakazanie Kamili Szymańskiej PPHU Kamdo publikacji wizerunków materiałów odblaskowych w sposób tożsamy ze sposobem ich prezentacji przez PHU KANDO Plus uznając, iż Anecie Niciak PHU KANDO Plus przysługuje ochrona przed niekorzystnymi działaniami Kamili Szymańskiej PPHU Kamdo w postaci naśladownictwa prezentacji produktów odblaskowych przez Anetę Niciak PHU KANDO Plus. 

Niestety Pani Kamila Szymańska mimo wydanego zabezpieczenia nie wykonała postanowienia sądu, w związku z czym informujemy oficjalnie naszych klientów, iż nie posiadamy żadnych związków z PPHU Kamdo Kamila Szymańska i jesteśmy odrębną firmą. Tym samym nie odpowiadamy za oferowaną przez tę firmę jakość towaru ani poziom usług. 
© 2021 Refloactive. Wszelkie prawa zastrzeżone
przelewy24
facebook odblaski24
Julia Dolatowska
julia.dolatowska@odblaski24.com.pl
kom. 504 828 179

Karolina Weyer
karolina.weyer@odblaski24.com.pl
kom. 504 828 179

zamówienia
#ST(konkurencja)